Länk till tjänsteportal Tjänsteportalen
Landsbygdsprojekt

Nedan kommer vi på Trofi göra uppdateringar löpande angående våra landsbygdsprojekt:
JANUARI 2022
God fortsättning på det nya året önskar vi på Trosa Fibernät AB!
Vi fortsätter vårt arbete med den inkommande signalen och ännu går det framåt, det tycker vi är roligt! Nu finns det en förhoppning om att vi grävt färdigt ned till Tofsö från Djupvik i slutet av januari alternativt i början av februari.
Blåsning av fiberkablar från vår nod i Sörtuna fortsätter under hela januari och om allt går som det ska så kommer vi i februari att nå Viksnäs, Tofsö och Mättinge med vårt stamnät. När vi har nått fram med vårt stamnät påbörjas blåsning av våra områdesnät (i Viksnäs, Tofsö och Mättinge) vilket förhoppningsvis betyder att installationer då också går att påbörja under tidig vår.
Vi inväntar fortfarande markupplåtelseavtal för Källvik. Så fort det inkommit till oss på Trofi så kommer hembesök i det områdesnätet att börja bokas in.
Eftersom det ännu råder vinterväder, kyla och tjäle så kan det emellanåt påverka vårt schaktarbete och således är det inte alltid möjligt för oss att hålla tidsplan. Men om vädret fortsätter att vara på vår sida så kommer många projekt att kunna starta upp enligt våra förhoppningar!
Från mitten av januari så kommer vi att ha en begränsad bemanning på Trofi på grund av en tillfällig sjukskrivning, men förhoppningsvis kommer vi att vara full styrka igen inom kort! Vi hoppas att ni har överseende med detta och hänvisar ärenden som inte är brådskande till följande mail: som en lämplig kontaktväg. Detta eftersom det kan vara svårt att ta emot alla inkommande telefonsamtal ifall vi befinner oss på kundmöten, de inkommer utanför arbetstid, när vi verkar ute i fält eller om vi redan är upptagna i annat samtal.
Under år 2021, 2022 samt 2023 bygger Trofi ut sitt fibernät mer än någonsin och det gör tyvärr att vi inte har möjlighet att besvara alla mail och telefonsamtal som inkommer till oss, direkt på en gång. Således kan det vara bra att skicka iväg ett litet mail eller ett smsmeddelande att ni önskar bli uppringd. Vi gör så gott vi kan och hoppas att ni har överseende med även detta.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
DECEMBER 2021
Schaktarbetet för den inkommande signalen är i full gång och nu har vi passerat infarten till Viksnäs med vårt stamnät. Det går framåt, vilket är jättekul! Vi har en förhoppning om att stamnätet ned till Källvik ska vara färdiggrävt i slutet av januari men det förutsätter att vintervädret är på vår sida. Detta skulle i så fall innebära att det finns en möjlighet att slutföra installationer i Viksnäs, Tofsö och Mättinge under tidig vår.
Vi har i dagsläget påbörjat blåsning av fiberkablar ut från vår nod i Sörtuna!
Om allt går enligt vår plan så kommer vi att påbörja vårt projekt i Römora efter årsskiftet, med grävstart kring mars. Vilket även gäller för området i Källvik.
Projektet i Nora beräknas nu att påbörjas runt februari och att man i februari, eventuellt mars också kan börja schaktarbetet där.
Eftersom det råder vinterväder, kyla och tjäle så kan det emellanåt påverka vårt schaktarbete så att det inte alltid är möjligt för oss att hålla tidsplan. Men om vädret tillåter oss att gräva i januari och februari så kommer många projekt att kunna starta upp enligt våra förhoppningar!
Ni som inte har fått något hembesök inbokat i området Källvik kommer att bli kontaktade efter årsskiftet för bokning av detta.
Nu när julen närmar sig kommer vi att ha en begränsad bemanning på Trofi i mellandagarna & vi hoppas på överseende med detta - men från och med vecka 1 är vi full styrka igen!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!
God jul & Gott nytt år
önskar vi på Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
NOVEMBER 2021
Nu är stamgrävningarna i våra områdesnät Tofsö och Mättinge helt färdiga, det som kvarstår nu är några enstaka tomtschakt i Tofsö innan tomtschakten i Mättinge påbörjas.
Vi har ett grävlag som sedan någon vecka tillbaka påbörjat schaktningen av den inkommande stamgrävningen från Djupvik mot Tofsö, där det finns en förhoppning om att schaktningen till Tofsö ska vara färdig i januari/februari.
Ett annat grävlag har även nu påbörjat schaktningen av stamgrävningen från Tofsö och ned mot Källvik.
Installationer i projektområde Källvik är på gång och ska påbörjas. Men innan vi kan gå ut med mer information om detta behöver de sista besluten kring detta fattas, vilket kommer att göras under december månad.
Projektet i Vappersta är i slutskedet och det finns en förhoppning om att det ska bli helt färdigställt och avslutat tills nyårsskiftet.
Direkt efter nyårsskiftet kommer Nora-projektet samt Römora-projektet att rulla igång.
Berörda boende i Ryssland, Gilbergsvik samt Berga kommer att bli kontaktade i januari-mars för utskick och signering av markupplåtelseavtal, innan dessa projektområden kan startas upp.
Nu när det börjar bli lite kyligare ute så kan även tjälen slå till vilken dag som helst, vilket kan komma att påverka vårt arbete och en viss fördröjning i våra projekt kan uppkomma. Vi hoppas på förseende med detta!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
OKTOBER 2021
Nu är vi nästan färdiga med schaktningen i våra projektområden Tofsö och Mättinge, där vi under de senaste veckorna haft två olika grävlag som arbetat.
Om cirka 2 veckor kommer ett av våra grävlag att förflytta sig för att påbörja schaktning för stamsträckan från Djupvik, där vi idag redan har fiber, för att gräva ned mot Tofsö samtidigt som vårt andra grävlag kommer att påbörja schaktning från Tofsö ned mot Källvik.
Just nu är vi också och gräver i Vappersta vilket vi hoppas på blir helt färdigställt till årsskiftet.
Vi håller på att inhämta markavtal för vårt projektområde i Nora och om allt går enligt vår plan så kommer vi att påbörja schaktning där i december.
Nu är nästan alla markavtal inhämtade för vårt projektområde i Römora. Så fort vi fått in resterande markavtal så kommer vi att förbereda uppstarten för det projektet.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
SEPTEMBER 2021
Nu händer det grejer!
Sedan en tid tillbaka har vi ett grävlag (Oskars Entreprenad AB) igång för att gräva områdesnätet i Tofsö samtidigt som vi nu också har startat upp ett grävlag (Tjällmo Grävmaskiner AB) för att påbörja grävning av områdesnätet i Mättinge.
Arbetet med markupplåtelseavtalen fortsätter - nu med fokus att nå till Källvik inom kort! Även markavtalsförfrågningar och bokning av fysiska möten är nu också aktuellt med markägare i och omkring området Römora.
Vi försöker även att färdigställa påbörjade projekt på olika områden för att således knyta ihop så många säckar som möjligt med det primära målet att driftsätta allt fler kunder till vårt fibernät!
Är du intresserad av att själv skaffa fiber? Ännu är det inte försent! Allra lättast gör du/ni er beställning här, via Trofis hemsida. Däremot så har Trofi nu beslutat att de ärenden som inkommit till oss fram till 2021-09-20 är de beställningar som först kommer att prioriteras och driftsättas i projektet. Beställningar som inkommit efter det datumet kommer att hanteras först efter det att projektets första beställningar är behandlade eller i mån av tid.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
AUGUSTI 2021
Nu återstår endast några fåtal tillstånd för att helt kunna slutföra schaktarbetena i Avlebro.
Markavtalsförfrågningar från Tofsö fram till Folkvik/Framnäs och vidare ned en bit mot Källvik är numera i full gång och arbetet med markupplåtelseavtalen för fler fastigheter fortskrider.
Grävstart för områdesnäten i Tofsö samt Mättinge kommer att påbörjas vecka 34.
Trofi's entreprenör Optoteknik i Kolmården AB har numera två gräventreprenörer som kommer att verka i projektet, vilka är: Oskars Entreprenad AB samt Tjällmo Grävmaskiner AB.
Nu är vi full styrka igen på kontoret!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
JULI 2021
Arbetet med att färdigställa det sista i Avlebro fortsätter.
Markavtalsförfrågningar från Tofsö och fram till områdena kring Folkvik har påbörjats.
Vi har begränsad bemanning på Trofi under hela juli månad och hoppas på överseende med att det kan vara längre svarstider/begränsad framkomlighet på mail/telefon under denna period.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!
För övrigt önskar vi en fortsatt glad sommar!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
JUNI 2021
De sista schaktarbetena i projektområde Gisekvarn har nu avslutats.
Nu färdigställer vi det sista i Avlebro och hoppas kunna driftsätta de första fastighetsägarna där innan semestern.
Arbetet med markupplåtelseavtalen fortsätter! Nu även med några få kompletteringar i Avlebro.
Markavtalsförfrågningar från Tofsö och vidare ned mot Källvik kommer inom kort att påbörjas med en förhoppning om att hinna schakta ned till Källvik innan årsskiftet. Ytterligare några markavtalsförfrågningar inom andra projektområden har skickats ut.
Grävning för områdesnäten i Tofsö och Mättinge kommer att påbörjas vecka 34 och schaktarbetet för inkommande signal från Avlebro sker i dagsläget omkring vecka 40.
Nu när vi går mot semestertider kommer vi periodvis att ha en begränsad bemanning på Trofi & vi hoppas på överseende med detta - men från och med vecka 32 är vi full styrka igen!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Glad sommar!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
MAJ 2021

Glädjande besked!

Trosa Fibernät AB har beviljats bidragsstöd från Jordbruksverket för landsbygdsutvecklingen och dess fiberutbyggnad i projektområdena: Källvik, Mättinge, Tofsö, Viksnäs, Römora, Dalbyö, Gisekvarn, Gillbergsvik och Nora.
Äntligen börjar det hända grejer!
Aldrig förr har utbyggnaden av fibernätet varit så viktig och aktuell som den är just nu. I takt med samhällets ständiga digitalisering, men också för att vi befinner oss mitt i en pandemi, finns numera ett annat behov när det kommer till vår uppkoppling då den behöver vara stabil, snabb och säker. Allt fler människor rör sig mer i sin hemmiljö och många behöver också hantera sina arbeten hemifrån. Fibern har således aldrig varit så betydelsefull för hushållet som nu!
Vi håller för närvarande på att färdigställa de sista schaktarbetena i projektområde Gisekvarn.
Vecka 22 påbörjar vi etableringen av områdesnätet i Tofsö.
Vi har placerat ut skyltar på olika platser i projektområdet som informerar om den aktuella fiberutbyggnaden.
Arbetet med markupplåtelseavtal i de olika projektområdena sker fortlöpande med en viss prioritering för närvarande.
Viktigt att känna till är att Telia inom den närmsta tiden kommer att påbörja nedstängning av sina
kopparledningar och i närtid kommer flera områden att påverkas. De hushåll som idag är uppkopplade på det äldre kopparnätet kommer i sinom tid att påverkas av detta. Källvik, Mättinge och Tofsö blir nedstängda till maj 2022 och av den anledningen kan det vara bra att se över sin framtida uppkoppling.

Ännu är det inte försent att göra sin egen anmälan för att ansluta sig till fibernätet! Gör det redan idag och tipsa gärna dina egna grannar att göra detsamma för en mer uppkopplad landsbygd!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________